Phonkey

Screenshoty:

Kredity:

Music: Nooly
GFX: fob, Jack-3d

Pozadavky:

AGA nebo RTG,
320 x 240 8bit

Poznamka:

Vydano na ArtWay 2007

> > STAHNOUT < <